Dopuna ishrani životinja

proizvedena po najvišim standardima

Svježa i zdrava

hrana za naše farme

Najkvalitetnije sirovine

za vitaminsko-mineralno hranivo

O nama

INFOHRANA se bavi proizvodnjom vitaminsko-mineralnih dodataka u oblasti ishrane životinja poznatijih kao PREMIKSI.

Iako smo novi na tržištu proizvodnje dodataka za ishranu životinja,tim koji radi na ovim poslovima je sa višedecenijskim iskustvom.

Naš moto je KVALITETAN PREMIKS, ZDRAVE ŽIVOTINJE, ZDRAVA HRANA I ZDRAVO STANOVNIŠTVO!

INFOHRANA SVAKOG DANA!!!

Naši proizvodi

SP 4%

vitaminsko-mineralna predsmješa za prasad


Premiks SP 4% se koristi za pripremu potpune krmne smješe za ishranu PRASADI.


Dodaje se 4% tj.4 kg premiksa za pripremu 100 kg potpune krmne smješe.


Prednosti upotrebe ovog proizvoda su:

Prasad hranjenjapo preporuci iz tabela (koje se nalaze na našim proizvodima) uz adekvatne uslove gajenja daje dobro konverziju i prirast;
Zdrava prasad spremna za tov;
Ujednačenost u porastu.


Pakovanje: 2/1,4/1,25/1 ili po potrebi kupca.

STS 3%

vitaminsko-mineralna predsmješa za ishranu tovnih svinja


Premiks STS 3% se koristi za pripremu potpune krmne smješe za ishranu TOVNIH SVINJA.


Dodaje se 3% tj.3 kg premiksa za pripremu 100 kg potpune krmne smješe.


Prednosti upotrebe ovog proizvoda su:

Tovljenici hranjeni po preporuci iz tabela uz adekvatne uslove ishrane ostvaruju dobru konverziju i tov;
Dobru zdravstvenu kondiciju do kraja tova.


Pakovanje: 1/1; 3/1; 25/1 ili po potrebi kupca.

SPS 4%

vitaminsko-mineralna predsmješa za ishranu priplodnih svinja


Premiks SPS 4% se koristi za pripremu potpune krmne smješe za ishranu PRIPLODNIH SVINJA.


Dodaje se 4% tj. 4kg premiksa za pripremu 100kg potpune krmne smješe za priplodne svinje.


Prednosti upotrebe ovog proizvoda su:

Krmače hranjene po preporuci iz tabela ostvariće mali procenat povađanja;
Veliki broj vitalne prasadi;
Mali procenat mrtvorođene prasadi.


Pakovanje: 2/1kg; 4/1kg; 25/1kg ili po potrebi kupca.

GTJJ 3%

vitaminsko-mineralna predsmješa za ishranu teladi,jagnjadi I jaradi


Premiks GTJJ 3% se koristi za pripremu 100 kg potpune krmne smješe za TELAD, JAGNJAD I JARAD.


Dodaje se 3% tj. 3 kg premiksa za pripremu 100 kg potpune krmne smješe.


Prednosti upotrebe ovog proizvoda su:

Telad,jagnjad I jarad hranjena po preporuci iz tabela ostvaruju dobar prirast I dobru kondiciju pred tov;
Lako se adaptiraju na nove uslove ishrane I smještaj ukoliko se formira grupa za tov.


Pakovanje: 3/1; 25/1kg ili po potrebi kupca.

GJOT 3%

vitaminsko mineralna predsmješa za ishranu junadi i ovaca u tovu.


Premiks GJOT 3% se koristi za pripremu potpune krmne smješe za ishranu JUNADI I OVACA U TOVU.


Dodaje se 3% tj. 3kg ovog premiksa za pripremu 100 kg potpune krmne smješe.


Prednosti upotrebe ovog proizvoda su:

Junad i ovce hranjene po preporuci iz tabela I adekvatne uslove gajenja postižu dobru konverziju i prirast;
Tovne životinje takođe imaju odlične i potrebne klanične parametre.


Pakovanje: 3/1kg; 25/1kg ili po potrebi kupca.

GKM 3%

vitaminsko-mineralna predsmješa za ishranu muznih krava, ovaca i koza u laktaciji.


Premiks GKM 3% se koristi za pripremu krmne smješe za MUZNE KRAVE, OVCE I KOZE U LAKTACIJI.


Dodaje se 3% tj. 3kg premiksa za pripremu 100 kg potpune krmne smješe.


Prednosti upotrebe ovog proizvoda su:

Dobri parametrimlijeka I visoka mliječnost;
Dobro zdravsteno stanje grla;
Dobra kondicija muznih grla tokom laktacije;
Manji broj somatskih ćelija.

KNK 1%

vitaminsko-mineralna predsmješa za ishranu koka nosilja konzumnih jaja sa bojom.


Premiks KNK 1% se koristi za pripremu potpune krmne smješe za ishranu KOKA NOSILJA.


Dodaje se 1% tj 1kg ovog premiksa za pripremu 100 kg potpune krmne smješe.


Prednosti upotrebe ovog proizvoda su:

Dobra nosivost konzumnih jaja;
Dobro zdravstveno stanje nosilja;
Održavanje optimalne kondicije nosilja.

PT1 1%

vitaminsko-mineralna predsmješa za tov pilića-početna faza sa kokcidiostatikom


Premiks PT1 1% se koristi za pripremu potpune krmne smješe za ishranu I tov BROJLERA od 1 do 28 dana.


Dodaje se 1% tj. 1 kg ovog premiksa za pripremu 100 kg potpune krmne smješe.


Prednosti upotrebe ovog proizvoda su:

Visok dnevni prirast, dobra konverzija i konzumacija hrane;
Dobro zdravstveno stanje i mortalitet tovnih pilića.

PT2 1%

vitaminsko-mineralna predsmješa za ishranu I tov pilića-druga faza bez kokcidiostatika.


Premiks PT2 1% se koristi za pripremu potpune krmne smješe za TOV PILIĆA od 28 do 38 dana starosti.


Dodaje se 1% tj. 1kg ovog premiksa za pripremanje 100 kg potpune krmne smješe.


Prednosti upotrebe ovog proizvoda su:

Visok dnevniprirast,dobra konverzija I konzumacija hrane;
Dobro zdravstveno stanje tovnih pilića;
Dobri parametri za klaničnu industriju.

Savjeti

PREMIKS JE JEDAN OD ČINILACA U ISHRANI ŽIVOTINJA I TO JAKO VAŽAN!

UKOLIKO SE PRIDRŽAVATE RECEPTURA KOJE SU OZNAČENE NA NAŠIM PROIZVODIMA,ADEKVATNIM USLOVIMA GAJENJA I SAVJETA VETERINARA USPJEH JE ZAGARANTOVAN.

POŠTO JE INFOHRANA DOMAĆI PROIZVOĐAČ PREMIKSA,TU U VAŠEM KOMŠILUKU, KOJE IMA STRUČNO LICE, UVIJEK NAM SE MOŽETE OBRATITI ZA SAVJET I POMOĆ BILO KOJE VRSTE.

NADAMO SE DA ĆETE NAM UKAZATI POVJERENJE I DA ĆEMO ZAJEDNIČKIM RADOM POSTIZATI NAJBOLJE REZULTATE.

​‌

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deserunt fugiat harum eaque dicta hic nesciunt cupiditate blanditiis."

- Milos Katic

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Pariatur ab quod molestias, nesciunt illum distinctio!"

- Marko Jovanovic

Kontakt

Naša lokacija

Srpske Vojske br.2, Bijeljina

Kontakt telefoni

+387 65 / 400-169

+387 55 / 220-421

E-mail

zorica.tomic@infohrana.ba